Muzeum Miejskie zaprasza do zwiedzania wystawy “Z kalendarium dziejów Nowego Bytomia”

Muzeum Miejskie zaprasza do zwiedzania wystawy “Z kalendarium dziejów Nowego Bytomia”. Wystawa stanowi kontynuację cyklu wystaw historycznych prezentujących dzieje miejscowości i losy mieszkańców poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej.
Ekspozycja prezentuje dzieje Nowego Bytomia poczynając od średniowiecznych początków Czarnego Lasu, przez dynamiczny rozwój przemysłowy aż do ukształtowania się organizmu miejskiego. Na wystawę złożyły się dziesiątki eksponatów pochodzących z własnych zbiorów naszego Muzeum, oraz wypożyczonych z Muzeum w Chorzowie, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miejskiego w Zabrzu i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Archiwum Państwowego w Katowicach. Dla celów ekspozycji swoje pamiątki udostępniły również szkoły nowobytomskie, Parafia św. Pawła w Nowym  Bytomiu, Huta “Pokój” i Kino “Patria”.
Wystawa jest jedyną okazją aby zobaczyć sztandary, paramenty liturgiczne, dokumenty oraz nigdy dotąd nie prezentowane unikatowe plany, mapy i fotografie.
źródło: http://rudaslaska.com.pl/i,z-kalendarium-dziejow-nowego-bytomia,378054,1202751.html
1202751-informacja-zdjecie4

Leave a Reply

Your email address will not be published.