Nabór na wyjazd do UK z programu ERASMUS+

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór na wyjazd pierwszej 10-osobowej grupy uczestników stażu z projektu pt.

“Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie”, który odbędzie się pod koniec października br. Udział w projekcie mogą zgłaszać uczniowie klas II – IV (obecne I, II i III) technikum w zawodach technik elektryk i technik logistyk. O wyborze kandydatów zdecyduje komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor, Kierownik Szkolenia Praktycznego i wychowawcy klas. Pierwszeństwo udziału w praktykach maja uczniowie, którzy nie brali dotychczas udziału w projekcie. Nabór trwa do końca sierpnia 2014. Wyniki w pierwszym tygodniu września.

Kryteria naboru uczestników:

1. Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu.
2. Wysoka średnia ocen uzyskana w roku szk. 2013/14
3. Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego.
4. Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna
5. Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy
6. Udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz w konkursach i olimpiadach
7. Złożenie podania wraz CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – do 25.08.2014 w tym elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com
8. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami – do 4.09.2014
9. W przypadku braku akceptacji któregoś z kandydatów przez szkołę lub firmę, wybór innego stażysty z listy rezerwowej
10.Ogłoszenie listy uczestników stażu oraz listy rezerwowej wraz z podaniem programu przygotowań do wyjazdu – do 5.09.2014

Prosimy o składanie dokumentów elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com , a w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

Wzór CV w jęz. Angielskim można pobrać ze strony http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions lub online https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

Leave a Reply

Your email address will not be published.