Nasi nauczyciele na szkoleniu we Włoszech!!!

 

 

 

Pięć naszych nauczycielek szczęśliwie dotarło do Pescary we Włoszech, gdzie po wstępnym poznaniu miasta, rozpoczęło intensywny kurs ,,XXI Century Explorative Learning”. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami, w tym uczniami o zwiększonych potrzebach, z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, w tym z użyciem ICT. Kurs potrwa do soboty, a w planie, oprócz zajęć merytorycznych, przewidziany jest program kulturowy, w tym zwiedzenie Rzymu. Projekt ,,Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem w efektywnej mobilności zawodowej młodzieży” jest finansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kilka zdjęć z pierwszych dni pobytu:

Leave a Reply

Your email address will not be published.