Nasza szkoła otrzymała zaproszenie na seminarium kontaktowe w Madrycie !!!

W dniach 26-27 października br. w Madrycie odbędzie się seminarium kontaktowe pt. “Connecting VET with the world of work”. Przedstawiciel naszej szkoły wicedyrektor Jarosław Jabłoński został przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie zakwalifikowany do udziału w tym wydarzeniu.

Celem seminarium jest poszukiwanie partnerów do realizacji Partnerstw strategicznych w ramach akcji KA1 i KA2 w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe. Tematyka wydarzenia dotyczy zagadnień związanych ze współpracą pomiędzy światem edukacji a światem pracy. Kooperacja między szkołami VET (ang. vocational educational training – wstępne szkolenie zawodowe) i światem pracy została włączona do strategicznych celów i priorytetów określonych w przewodniku Erasmus + na lata 2014 i 2015. Zwiększona współpraca może przyczynić się do spadku bezrobocia, które jest jednym z głównych problemów występujących w wielu krajach europejskich. Seminarium będzie koncentrować się na związku między szkołami VET i światem instytucji pracy i ich roli w zwiększaniu ilości i jakości kształcenia w uczeniu się opartym na pracy.

Celami wydarzenia są:

  • dzielenie się pomysłami i doświadczeniem;
  • wspieranie nowych partnerstw pomiędzy uczestnikami w w/w obszarze tematycznym;
  • podjęcie pierwszych kroków dla opracowania wysokiej jakości wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.