Nauczyciele wyjadą na szkolenia do Włoch!

 

Z radością informujemy, że projekt „Kompetentny Europejski Nauczyciel wsparciem dla efektywnej mobilności zawodowej młodzieży”, który został złożony przez naszą szkołę w ramach projektu Erasmus+, będzie realizowany w naszej szkole.

W lutym 2016 roku nasza szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus+. Ostatecznie program został zaakceptowany w ramach programu POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich 15 pracowników naszej szkoły będzie miało możliwość uczestniczenia w szkoleniach zagranicznych we Włoszech. Celem jest rozwinięcie nie tylko kompetencji twardych z zakresu podnoszenia jakości pracy szkoły, proeropejskiego rozwoju szkoły, innowacyjnego programu nauczania i metodyki nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, ale również kompetencji miękkich, takich jak: zrozumienie różnorodności, zarówno społecznej, językowej, jak i kulturowej oraz zwiększenie wrażliwości na nią, tolerancja, empatia wobec uczniów ze specyficznymi problemami w nauce oraz otwartość na działania związane z mobilnością zawodową i edukacyjną, a także pewność siebie, umiejętność radzenia sobie w środowisku obcym pod względem kulturowym i językowym oraz umiejętności komunikacyjne w języku obcym.

Przypominamy jednocześnie, że od roku 2008 uczniowie naszej szkoły regularnie wyjeżdżają na staże zagraniczne. Cieszymy się, że do grona beneficjentów programów unijnych dołączyli również pracownicy szkoły.

Leave a Reply

Your email address will not be published.