Ogólnopolska Akcja Ekologiczna – ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZANOWNI NAUCZYCIELE, DRODZY UCZNIOWIE ORAZ RODZICE

j0438403          W nawiązaniu do międzynarodowego  Dnia Ziemi 2015 zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w IV edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem:

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy do dołączenia się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej,
w której zebrane zużyte lub  uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego  recyklingu.

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 4 kg telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl 

Produkty można przynosić do sekretariatu szkoły !!!

=====================================

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA*

Do 15 maja 2015 r. samorząd uczniowski przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony.
Po przeprowadzeniu akcji zebrane telefony należy zapakować do możliwie najmniejszego, stabilnego pudełka kartonowego. Paczkę należy przygotować do transportu, tzn. zakleić taśmą.
Prosimy następnie opiekuna samorządu uczniowskiego o powiadomienie nas, poprzez wysłanie e-mail na adres: biuro@ekophone.pl Prosimy o skorzystanie z gotowego formularza dostępnego na www.ekophone.pl w zakładce konkurs akcja ekologiczna. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 1 czerwca 2015.
Zorganizujemy na własny koszt odbiór paczki z telefonami, które zostaną następnie przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.
Szkoły które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole i dodatkowo zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne, atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne lub inne nagrody rzeczowe na życzenie zwycięskiej placówki*.

Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się wyłącznie aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.

Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02.
Zwycięskie szkoły zostaną opublikowane w czerwcu 2015 r. na stronie www.ekophone.pl

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

Leave a Reply

Your email address will not be published.