Olimpiada o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej Stanisława Staszica w Krakowie!

Olimpiada o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-HutniczejStanisława Staszica w Krakowie!

   Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej otrzymała zaproszenie z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, do pomocy w organizowaniu corocznych edycji ogólnopolskiej “Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii.

     W wyniku rozmów przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2016r. pomiędzy Dyrekcją Szkoły a przedstawicielem Akademii – dr hab. inż. Tomaszem Lipeckim przy udziale przedstawiciela Miasta Ruda Śląska – Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Aleksandry Piecko ustalono, że od bieżącego roku Nasza Szkoła będzie wspierać organizację przeprowadzanego corocznie, w styczniu, II Etapu Olimpiady – czyli eliminacji rejonowych dla uczestników z województw śląskiego i opolskiego.

   Szkoła zapewni sale lekcyjne dla uczestników oraz inne pomieszczenia techniczne, sanitarne a także pracowników administracji i obsługi niezbędnych do udzielenia pomocy w przeprowadzeniu w/w olimpiady. Organizator – Akademia Górniczo – Hutnicza zabezpieczy merytorycznie przebieg eliminacji – przygotowuje zestawy pytań i komisje uzupełnione po jednym przedstawicielu dydaktycznym Naszej Szkoły.

   Osobą odpowiedzialną za przygotowanie Szkoły do zawodów jest wicedyrektor Szkoły mgr Jarosław Jabłoński. Z ramienia Akademii za merytoryczne przygotowanie Olimpiady odpowiada Pani dr Katarzyna Czyżewska.

   Do Naszej Szkoły przyjedzie łącznie 224 uczestników – zwycięzców I Etapu Olimpiady.

Podjęcie współpracy w zakresie organizacji ogólnopolskiej “Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z tak prestiżową uczelnią jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest dla szkoły ważnym wydarzeniem!

 

agh

520e721621cd5_o

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.