Praktyki zagraniczne

Praktyki zagraniczne dla naszych uczniów

Nasza szkoła uzyskała akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie projektu w programie Leonardo da Vinci “E-lektryczno – logistyczny rozwój Europy” .

Na realizację projektu nasza szkoła otrzyma kwotę 61 536 EUR !

20 Uczniów naszej szkoły w zawodach technik logistyk i technik elektryk wyjedzie na miesięczne staże do Plymouth w Wielkiej Brytanii, gdzie firmy brytyjskie przyjmą ich na praktyki. Uczniowie zamieszkają u rodzin angielskich.

To duże wyróżnienie. O uczestnictwo w projekcie starało się wiele szkół również z naszego miasta. Jednak tylko nasz pomysł na projekt został zaakceptowany. Uczniowie, oprócz nauki zawodu na stażach, będą uczyć się języka i poznawać kulturę Wielkiej Brytanii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.