PROGRAM – SZKOŁA WSPÓŁPRACY

 

Szkoła Współpracy  to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Informuję, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej został zakwalifikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do projektu:

“Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Projekt realizowany będzie do roku szkolnego 2014 / 2015. Przedstawicielami w projekcie są:

Dyrektor szkoły – dr Henryk Markowski

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej – mgr Dorota Trebenda

Przedstawiciel Rady Rodziców – Joanna Sieja i Ewa Nowak

Przedstawiciele społeczności uczniowskiej – Agnieszka Machura i Marek Wlazło

PLAKAT1

Cel ten będzie realizowany poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dotyczących opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy podczas organizowanych w projekcie warsztatów pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola indywidualnego programu współpracy z uczniami i rodzicami.

 

Opis programu :

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.