Projekt – Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej umieszczony na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2015, w dniu 13 listopada 2015r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

https://www.power.gov.pl/

http://www.power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe

banner

Leave a Reply

Your email address will not be published.