Przez szkołę do sztuki!

News!

Fundacja Młodzi Twórcy zaprosiła uczniów Naszej Szkoły na spektakl teatralny pt. „Good morning, lemings!”.

Sztuka bliska młodzieży, bo porusza ich ważne problemy. Po spektaklu młodzież wzięła udział w ożywionej dyskusji.

Dobra wiadomość!

   Miło nam poinformować, że z inicjatywy Naszej polonistki, Pani Marii Strzeleckiej, Szkoła nawiązała współpracę z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”!

   Jednym z wymiernych efektów tej współpracy było nieodpłatne zaproszenie Uczniów, Rodziców i Nauczycieli na koncert zatytułowany „Mistrzowskie interpretacje”. Koncert odbył się w Muzeum Archidiecezji w Katowicach.

   Skorzystaliśmy także z kolejnego zaproszenia – na uroczysty koncert z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II, który odbył się w Bazylice o.o. Franciszkanów w Katowicach – Ligocie.

   Z radością informujemy, że nadal będziemy otrzymywać zaproszenia – dzięki stałej współpracy z Instytucją „Silesia” – dzięki temu raz w miesiącu Nasi Uczniowie wraz z Rodzicami i Nauczycielami będą mieli możliwość udziału w kolejnych koncertach (nieodpłatnie!).   ZAPRASZAMY!!!

Przez szkołę do sztuki!

 

Mamy szansę poznania świata muzyki!

Z inicjatywy naszej polonistki – mgr Marii Strzeleckiej – uczestniczymy w cyklu bezpłatnych koncertów zatytułowanych „Portrety kompozytorów”. Jest to cykl koncertów monograficznych prezentujących – w bardzo przystępnej formie – twórczość wybranych kompozytorów jak np. Felix Mendelssohn-Bartholdy; Johann Sebastian Bach; Franz Schubert; Antonin Dvorak czy Edward Grieg.

Koncerty odbywają się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Katowicach!.

Ponieważ w Naszej Szkole zostanie od września uruchomiony nowy kierunek muzyczny, wręcz artystyczny – technik realizacji nagrań i nagłośnień (przy ścisłej współpracy ze szkołą muzyczną) jest to forma popularyzacji muzyki zarówno od strony artystycznej – jak i technicznej.

Dlatego z radością powitaliśmy kolejne zaproszenie uczniów Naszej Szkoły do udziału w koncertach edukacyjnych organizowanych przez Filharmonię Śląską im. H. M. Góreckiego w Katowicach w ramach cyklu „Młoda Filharmonia”. Do tej pory wzięliśmy udział w dwóch koncertach: „Mistrzowie jazzu” oraz „Polskie brzmienia”.

Inicjatywa P. Marii Strzeleckiej sprzyja kreatywności uczniów, poznaniu i poszanowaniu tradycji oraz kultury europejskiej – którą mamy okazję poznać także podczas miesięcznych praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.