“Realizatorzy nagrań w trakcie zajęć – sesja nagraniowa”

“Realizatorzy nagrań w trakcie zajęć – sesja nagraniowa”

Kwalifikacje w zawodzie:
Realizacja nagrań.
Realizacja nagłośnień

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
2) obsługiwania systemu MIDI;
3) realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;
4) rejestruje, montuje, przetwarza i archiwizuje materiał dźwiękowy.

Uczeń:
1) organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;
2) konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu i obsługuje systemy mikrofonowe;
3) stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
4) zestawia urządzenia do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń;
5) współpracuje z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych;
6) posługuje się specjalistyczną terminologią zawodową.

DSC_0040

DSC_0038

DSC_0003

DSC_0004

DSC_0015

DSC_0016

DSC_0017

DSC_0023

DSC_0026

DSC_0028DSC_0030

DSC_0031

DSC_0035

DSC_0034

DSC_0042

Leave a Reply

Your email address will not be published.