Rekrutacja III grupy – wyniki

Lista uczniów wstępnie zakwalifikowanych do udziału w praktykach zagranicznych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii – Jesień 2015, w ramach projektu: „Rozwój Kompetencji Kluczowych Szansą Na Dobry Start W Zawodzie” – III Grupa

Klaudia Wasielewska
Wiktoria Kwiotek
Patrycja Pawlik
Tomasz Kaczyca
Marcin Olszynka
Tomasz Łączak
Bartosz Pawlas
Szymon Rajda
Marcin Jędrysiak*
Jakub Majcherczyk

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pisemna zgoda rodziców, 100% – procentowy udział w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym i poprawnie wypełniona dokumentacja aplikacyjna.

*Akceptacja warunkowa

Lista rezerwowa:

Kamil Trembaczowski
Tomasz Wieloch
Maksymilian Pietrasiewicz
Weronika Pyka
Anna Lewandowska

Leave a Reply

Your email address will not be published.