10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski z Rudy Śląskiej wyjedzie na miesięczny staż do Portsmouth w Anglii. To kolejna grupa, która będzie zdobywała doświadczenie w angielskich firmach w zawodzie technik logistyk i technik elektryk. Dzięki udziałowi szkoły w programie Erasmus+ z zagranicznych praktyk skorzysta w tym roku w sumie 40 uczniów.
To już trzecia grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski z Rudy Śląskiej, która wyjedzie na miesięczny staż do Portsmouth w Anglii. Wyjazd jest realizowany w ramach projektu programu Erasmus+ pt. “Rozwój Kompetencji Kluczowych Szansą na Dobry Start w Zawodzie”. Projekt obejmuje wyjazd w sumie 40 uczniów w zawodach technik logistyk i technik elektryk na 4-tygodniowe praktyki w angielskich firmach, gdzie uczniowie nabywają umiejętności i doświadczenie w pracy na brytyjskim rynku pracy.
http://www.erasmusplus.tolstoj.eu
http://rudaslaska.com.pl/i,rudzka-mlodziez-zdobywa-doswiadczenie-zawodowe-za-granica,200274,1142318.html
http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2015/10/22/rudzka-mlodziez-zagranica/
 1142318.informacja

Leave a Reply

Your email address will not be published.