Ruszają projekty aktywizacji zawodowej!!!

Rozpoczynają się nabory w projektach miękkich współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
W ramach projektu pt. „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” 25 uczniów naszej szkoły w zawodzie realizatora nagrań i nagłośnień przejdzie ścieżkę wsparcia zawodowego w formie:
– doradztwa zawodowego (doradztwo indywidualne, zakładanie własnej firmy, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna)
– kursów certyfikowanych (obsługa DAW, kursy prawa jazdy)
– płatnych staży zawodowych (150 godzin pracy w firmach z branży)
Równolegle z naszym projektem dla realizatorów, odbywa się nabór w projekcie “Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów CKP i DZ w Rudzie Śląskiej”, w ramach którego nasi elektrycy, mechatronicy i uczniowie w różnych zawodach w szkole zawodowe, mają szansę na podobną ścieżkę kształcenia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.