Spotkanie ze świadkami historii

3 grudnia miało miejsce w naszej szkole spotkanie ze świadkami historii, mające na celu przybliżenie naszej młodzieży historii najnowszej a zwłaszcza związanej z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego.

W szkole gościli Pan Stanisław Kiermes oraz członkowie Komitetu Represjonowanych w stanie wojennym.

Państwo opowiedzieli o swoich doświadczeniach dotyczących działalności w NSZZ “Solidarność” oraz w czasie stanu wojennego.

Uczniowie mieli możliwość obejrzenia unikatowegoi filmu dotyczącego strajku w kopalni “Halemba ” w 1980 r. Mogli zadawać pytania naszym gościom , z czego chętnie skorzystali. Bardzo ciekawą postacią jest Pan Stanisław Kiermes mający swoje hasło w Encyklopedii Solidarności oto ono:

Stanisław Kiermes, ur. 12 XI 1933 w Rudzie Śl. Absolwent Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Katowicach (1950). Ukończył kursy dozoru kopalnianego (1967) oraz dozoru elektrycznego (1971).

1948-1956 elektromonter w PKP w Katowicach, 1953-1955 zasadnicza służba wojskowa, 1956-1957 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Halemba w Rudzie Śl., 1957-1986 i 1989-1991 w KWK Halemba (od 1973 sztygar). 1974-1979 sekretarz Rady Zakładowej ZZ Górników.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w Halembie, przewodniczący KS. X 1980 – I 1981 przewodniczący Robotniczej Komisji Założycielskiej „S”, od I 1981 przewodniczący KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, IX/X 1981 delegat na I KZD; 28 XI – 3 XII 1981 delegat KK „S” na Światową Konferencję Górniczą ZZ w Wielkiej Brytanii.

12/13 XII 1981 internowany w AŚ w Zabrzu, następnie w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Raciborzu i Jastrzębiu-Szerokiej, zwolniony 29 I 1982. Przeniesiony na gorsze stanowisko. 1982-1989 zaangażowany w kolportaż w Rudzie Śl. Podziemnych wydawnictw (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, książek i ulotek); 1984-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śl.; w 1986 zwolniony z pracy w związku z działalnością związkową, przywrócony w 1989. W 1989 współredaktor (z Ryszardem Siboniem i Romanem Kordoniem) niezależnego pisma „Informator”. W 1989 wiceprzewodniczący Miejskiego KO w Rudzie Śląskiej.

W 1990 delegat na III WZD „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1990-1994 radny Miasta Ruda Śl. z listy KO, 1990-1994 delegat do sejmiku woj. katowickiego, 1994-1998 radny z listy Samorządowego Bloku Wyborczego Rudy Śląskiej. 1997 współzałożyciel i z-ca przewodniczącego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1991 na emeryturze. 1997-2001 przewodniczący RS AWS w Rudzie Śl., następnie do 2002 RS AWS Prawicy w Rudzie Śl.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

25 II 1982 – 24 X1988 rozpracowywany przez p. V-2 KM MO/MUSW w Rudzie Śl. w ramach KE krypt. Marzenie/Zakręt; 8 XII 1983 – 24 X 1988 w ramach SOS/KE krypt. Rewanż.

mgr Sebastian Kolon

01a

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Leave a Reply

Your email address will not be published.