Światowy Dzień Zdrowia 2022

Światowy Dzień Zdrowia 2022 r. – Nasza planeta, nasze zdrowie

W ramach obchodów tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia uwaga Światowej Organizacji Zdrowia koncentruje się na wpływie klimatu na zdrowie ludzi oraz na działaniach, które należy podjąć, aby zatrzymać zmiany klimatyczne. WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obserwowany obecnie kryzys klimatyczny, jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi i zmianę warunków ich życia. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdują się na dnie najgłębszych oceanów i na szczytach najwyższych gór, trafiły nawet do ​​naszego łańcucha pokarmowego. Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych. Te niekorzystne zmiany klimatyczne i zdrowotne są efektem decyzji politycznych, społecznych i handlowych.

Pandemia COVID-19 pokazała nam uzdrawiającą moc nauki, ale uświadomiła na także nierówności w  dostępie do zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na potrzebę działań skierowanych na poprawę zdrowia ludzi teraz i w przyszłości, bez naruszania limitów ekologicznych.

źródło https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/swiatowy-dzien-zdrowia-2022

https://www.youtube.com/watch?v=ZmV9wQoAvHo

Źródło: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.