Szkolenia nauczycieli we Włoszech!!!

 

 

 

Nasi nauczyciele powrócili z Włoch z nowymi doświadczeniami. Panie: Maria Strzelecka, Aleksandra Jęszczok-Perlicka, Izabella Szczyrba, Ewa Minas i Magdalena Godlewska-Kosak uczestniczyły w kursie we Włoskim Pescaro. Celem ich kursu ,,XXI Century Explorative Learning” było zdobycie wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami, w tym uczniami o zwiększonych potrzebach, z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, w tym z użyciem ICT. Oprócz zajęć merytorycznych, przewidziany był program kulturowy. Nauczyciele cały tydzień przy okazji rozmów i spotkań oraz podczas uczestnictwa w szkoleniu podnosili swoje kompetencje językowe – języka angielskiego. Projekt „Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem w efektywnej mobilności zawodowej młodzieży” był finansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wyjazd następnej grupy nauczycieli już w przyszłym roku! Fotorelacja z pobytu:


Leave a Reply

Your email address will not be published.