Technik eksploatacji portów i terminali – to EUROZAWÓD !!

W szkole nauczysz się:

 • organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
 •  obsługi podróżnych w portach, terminalach i na lotniskach
 •  podstaw marketingu
 •  poznasz akty prawne dotyczące portów, terminali i lotnisk,
 •  obsługiwania zintegrowanych systemów  informacyjnych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali
 •  posługiwania się fachowym słownictwem.

http://www.technikum.tolstoj.eu

NOWOCZESNY I INNOWACYJNY ZAWÓD  – ARTYKUŁ W WIADOMOŚCIACH RUDZKICH  – ZOBACZ !! 

STRONA 11

http://wiadomoscirudzkie.pl/uploads/files/gazeta/aktualny.pdf

01 PROJEKT

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych, tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI!

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 •  Porty, terminale, lotniska
 •  Podstawy logistyki i spedycji
 •  Towaroznawstwo
 •  Magazynowanie, koszty procesów logistycznych, laboratorium spedycji i magazynowania
 •  Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego
 •  Język angielski zawodowy
 •  Język obcy zawodowy
 •  Zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa

21

Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika eksploatacji portów i terminali przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

CPH_LUFTHAVNEN_2011_(ubt)

mj20060201_10

Kwalifikacje w zawodzie:

K1: Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
K2: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

NOWOCZESNE PRACOWNIE LOGISTYCZNE

IMG_64971-1000x750

IMG_7845

 

IMG_7844

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.