TECHNIK LOGISTYK NOWOCZESNY ZAWÓD – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

 

TECHNIK LOGISTYK

LOGISTYK (ang. logistics) to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej ilości i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc głównie zarządzaniem procesem planowania i przepływu towarów od producenta do konsumenta. Zajmuje się magazynami i dostawą towarów. Zakresem obowiązków logistyka są więc zaopatrzenie, dystrybucja, komunikacja i transport różnych towarów.
Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w centrach handlowych, firmach transportowych, usługowych, w spedycji krajowej i zagranicznej.
Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

Kwalifikacje:

AU 22. Obsługa magazynów.
AU 32. Organizacja transportu.

Do zadań logistyków należy także zarządzanie firmą pod kątem efektywności wykorzystania taboru transportowego.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI!

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchu dostaw,
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.Uczeń:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego,
 • dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia,
 • sporządza plan z przebiegu procesu transportowego,
 • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego,
 • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego,
 • stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu,
 • stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu,
 • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych,
 • ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych i sporządza dokumentację transportową oraz ustala ocenę usługi transportowej.

  Logistyka wymaga coraz nowocześniejszych rozwiązań wspierających, organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w obszarze technologii komunikacyjnych i informacyjnych, automatycznego pozyskiwania danych i elektronicznej wymiany danych.

068″ height=”1004″ />

Leave a Reply

Your email address will not be published.