TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ – WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW –

NIE JEST WYMAGANA SZKOŁA MUZYCZNA – ZAPISZ SIĘ !

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • 2) obsługiwania systemu MIDI;
 • 3) realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku; 4) rejestruje, montuje, przetwarza i archiwizuje materiał dźwiękowy.

Kwalifikacje do zdobycia:

 • S.2 Realizacja nagrań
 • S.3. Realizacja nagłośnień

Uczeń:

 • organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu i obsługuje systemy mikrofonowe;
 • stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
 • zestawia urządzenia do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń;
 • współpracuje z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych;
 • posługuje się specjalistyczną terminologią zawodową.

Leave a Reply

Your email address will not be published.