TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ – WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

 

Jeżeli nie jesteś zdecydowany lub chcesz kształcić się w ciekawym zawodzie – zapraszamy do Nas – mamy wolne miejsca w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień .

UWAGA  !!!   NIE JEST WYMAGANA PODBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ !!!

*Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.8.08.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  zniesiono wymóg podbudowy szkoły muzycznej dla zawodu

technik realizacji nagrań i nagłośnień o symbolu cyfrowym 352122

ZAPRASZAMY !!!

NAGRANIA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.