UCZNIOWIE ZS4 informuję, że zgodnie z informacją podaną przez OKE, wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w styczniu będą dostępne 31 marca

UCZNIOWIE ZS4 informuję, że zgodnie z informacją podaną przez OKE, wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w styczniu będą dostępne 31 marca od godziny 10.00. W związku z tym będzie można uzyskać informacje o wynikach tego dnia, w szkole – OSOBIŚCIE – od godz.10 do godz.11 *do godz.14.00; a także przez dziennik elektroniczny. Wyniki nie będą podawane telefonicznie !

Leave a Reply

Your email address will not be published.