W związku z ostatnimi doniesieniami w internecie prosimy o zwrócenie uwagi na zachowania swoich podopiecznych

W związku z ostatnimi doniesieniami w internecie prosimy o zwrócenie uwagi na zachowania swoich podopiecznych.  Czynniki wysokiego ryzyka dot. tendencji samobójczych. Jak rozpoznać syndrom suicydalny? Czasem wystarczy jeden lub dwa z niżej wymienionych objawów .

1. Osoba często mówi lub wyraża uczucia bezradności, beznadziejności i braku nadziei.

2. Mówi wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisze list pożegnalny lub testament.

3. W ostatnim czasie pozbywa się osobistych i cennych dla siebie przedmiotów.

4. W ostatnim czasie izoluje się – unika kontaktów z bliskimi, kolegami.

5. Zaniechanie zajęć, które sprawiały dotychczas przyjemność.

6. Osoba używa wyrażeń, które mówią o jakimś krańcowym momencie w czasie, wiążą się z końcem, zaprzestaniem, odejściem.

7. W ostatnim czasie ujawnia dużą zmianę osobowości, nastroju, występują nietypowe zachowania.

8. Przestaje dbać o wygląd, higienę osobistą, zmienia inne nawyki zachowania.

9. Źle sypia, cierpi na bezsenność, nie ma apetytu.

10. W przeszłości podejmowane już były próby samobójcze.

11. Przejawia zachowania ryzykowne: samookaleczanie, zażywanie środków psychoaktywnych, upijanie się.

12. Osoba w ostatnim czasie doświadczyła traumy, sytuacji silnie stresującej np. utrata bliskiej relacji, poważna choroba, ogromne poczucie winy.

13. Przejawia zainteresowania tematyką śmierci, umierania, życia po śmierci, okultyzmu, magii, satanizmu.

14. Fascynują ja znane osoby np. gwiazdy popkultury, które popełniły samobójstwo oraz przeżywa nieszczęśliwą miłość, ma problemy z akceptacją swojego wyglądu i poczuciem atrakcyjności.

15. Cierpi na depresję, utrzymuje się obniżony nastrój.

16. Osoba ma problemy z akceptacją siebie, swojej sytuacji życiowej.

17. Odwiedza w Internecie strony dot. śmierci, okultyzmu, satanizmu, gra w psychodeliczne gry komputerowe – jest ich coraz więcej, słucha podejrzanej, „dołującej”  muzyki.

18. Przeżywa nieszczęśliwą miłość, ma problemy z akceptacją swojego wyglądu i poczuciem atrakcyjności.

Leave a Reply

Your email address will not be published.