Wygraj wyjazd do Brukseli!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia  udziału w  konkursie na najlepszą prezentację multimedialną z okazji 100 – lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.  Przygotuj prezentację multimedialną w programie Power Point, która będzie zawierała od 20 do 35 slajdów. Na koniec napisz z jakich źródeł korzystałeś. Zaprezentuj ją przed komisją konkursową i weź udział w losowaniu nagród. Wygrywają dwie osoby z najlepszymi prezentacjami, a pozostałe otrzymują upominki.

Termin zgłaszania prac do 13 kwietnia 2017 roku.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski i Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Ducha Św. ogłaszają konkurs na najlepszą prezentację multimedialną z okazji 100 – lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.

Regulamin konkursu:

 • 1

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski          w Rudzie Śląskiej.

 • 2

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej historii Objawień Matki Bożej Fatimskiej w Portugalii.

 • 3

Cele konkursu:

 • popularyzacja w środowisku szkolnym kultu Matki Bożej Fatimskiej
 • upowszechnianie wartości chrześcijańskich w środowisku szkolnym;
 • rozwijanie u uczniów szkoły umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi;
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji;
 • przygotowanie uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
 • popularyzacja Naszej Szkoły w środowisku.
 • 4

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • prace muszą być wykonane indywidualnie i zaprezentowane w programie PowerPoint;
 • w prezentacji muszą być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych;
 • uczestnicy prezentację prowadzą osobiście przed Komisją Konkursową;.
 • 5

Komisja konkursowa w składzie: dr Henryk Markowski, ks. mgr Krzysztof Wieczorek, mgr inż. Grażyna Szostok przyjmują prace konkursowe w terminie do piątku 13 kwietnia 2017r. – do godz. 14,00.

Prace należy składać w Sekretariacie Szkoły..

Prezentacje powinny mieć od 20 slajdów do maksymalnie 35.

Uczeń po oddaniu pracy zrzeka się praw autorskich do nich i wyrażają zgodę na publikację na stronie internetowej Naszej Szkoły tolstoj.eu

 • 6

Laureaci konkursu otrzymują nagrody:

– za zajęcie I i II miejsca wycieczka do Brukseli (w terminie wrzesień lub październik 2017r.)

Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy i upominki.

 • 7

Postanowienia końcowe.

Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.

Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje powyższe zapisy Regulaminu.

Regulamin Konkursu i jego wyniki oraz najciekawsze prezentacje będą dostępne na stronie tolstoj.eu.

 

Regulamin zatwierdzono dnia 08-02-2017r.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.