Zakończenie pracy zawodowej w naszej szkole

W dniu tak ważnym i znaczącym zwracamy się do Księdza Proboszcza  ks. Jana Krala , ks. Tomasza Farbotki oraz Jarosława Glogazy w imieniu całej Rady Pedagogicznej ze słowami gorących podziękowań za wieloletnią pracę, za wysiłek i trud wychowawczy; za serce, które wciąż życzliwe zarówno dla uczniów, jak i dla nas –  kolegów i koleżanek.

      Państwa praca, pełna oddania dla uczniów, ogromnego poświęcenia, może być dla nich pięknym przykładem w ich dorosłym życiu. Państwa postawa, nacechowana serdecznością i głęboką tolerancją, cieszyła się uznaniem i szacunkiem nas wszystkich.

     Zakończenie pracy zawodowej w naszej szkole jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, która zmusza do głębokich refleksji. Żywimy przekonanie, że odczuwają Państwo pełną satysfakcję ze swojej pracy z  młodzieżą w tej szkole.

Untitled123

     W imieniu kolegów i koleżanek życzymy Państwu zdrowia na długie lata, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo podtrzymywać serdeczne więzi ze szkołą, z nami.

Proszę przyjąć od nas wszystkich najlepsze życzenia

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

Leave a Reply

Your email address will not be published.