8 grudnia w szkole odbędzie się w ramach cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi spotkanie z Panem Stanisławem Kiermesem i zaproszonymi przez niego gośćmi

Spotkanie z uczniami naszej szkoły będzie formą uczczenia 34 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego – 13 grudnia 1981 r.

Pan Stanisław Kiermes to wyjątkowa postać związana z początkami pierwszego w krajach komunistycznych wolnego związku zawodowego NSZZ “Solidarność”.

 

stan_wojenny

 

 

 

13.XII._c

 Oto notka biograficzna Pana Stanisława z Encyklopedii “Solidarności.

 

Stanisław Kiermes, ur. 12 XI 1933 w Rudzie Śl. Absolwent Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Katowicach (1950). Ukończył kursy dozoru kopalnianego (1974-1979 sekretarz Rady Zakładowej ZZ Górników. 2-3 IX 1980 uczestnik strajku w Halembie, przewodniczący KS. X 1980 – I 1981 przewodniczący Robotniczej Komisji Założycielskiej „S”, od I 1981 przewodniczący KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, IX/X 1981 delegat na I KZD; 28 XI – 3 XII 1981 delegat KK „S” na Światową Konferencję Górniczą ZZ w Wielkiej Brytanii. 12/13 XII 1981 internowany w AŚ w Zabrzu, następnie w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Raciborzu i Jastrzębiu-Szerokiej, zwolniony 29 I 1982. Przeniesiony na gorsze stanowisko. 1982-1989 zaangażowany w kolportaż w Rudzie Śl. Podziemnych wydawnictw (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, książek i ulotek); 1984-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śl.; w 1986 zwolniony z pracy w związku z działalnością związkową, przywrócony w 1989. W 1989 współredaktor (z Ryszardem Siboniem i Romanem Kordoniem) niezależnego pisma „Informator”. W 1989 wiceprzewodniczący Miejskiego KO w Rudzie Śląskiej. W 1990 delegat na III WZD „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1990-1994 radny Miasta Ruda Śl. z listy KO, 1990-1994 delegat do sejmiku woj. katowickiego, 1994-1998 radny z listy Samorządowego Bloku Wyborczego Rudy Śląskiej. 1997 współzałożyciel i z-ca przewodniczącego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 1991 na emeryturze. 1997-2001 przewodniczący RS AWS w Rudzie Śl., następnie do 2002 RS AWS Prawicy w Rudzie Śl. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). 25 II 1982 – 24 X1988 rozpracowywany przez p. V-2 KM MO/MUSW w Rudzie Śl. w ramach KE krypt. Marzenie/Zakręt; 8 XII 1983 – 24 X 1988 w ramach SOS/KE krypt. Rewanż.

 4f38e3051fd8a_o

Leave a Reply

Your email address will not be published.