Historia i Rudzka Liga Historyczna i Szkolna Akademia Filmowa

Zbliża się 11 listopada

Zbliża się 11 listopada

Po dÅ‚ugiej przerwie od poniedziaÅ‚ku do czwartku wÅ‚Ä…cznie – mÅ‚odzież przez radiowÄ™zeÅ‚ bÄ™dzie nadawaÅ‚a kilkuminutowe prelekcje kalendarium odzyskiwania NiepodlegÅ‚oÅ›ci. .taka reakcja z tego co dziaÅ‚o siÄ™ 104 lata temu. Na moich lekcjach mÅ‚odzież bÄ™dzie pisaÅ‚a Wielki Test z historii Polski. W czwartek o godz.11.11 w klasach odÅ›piewany bÄ™dzie hymn Polski a sale majÄ… być udekorowane […]

Rudzka Liga Historyczna wznawia swoją działalność po okresie pandemicznym

Rudzka Liga Historyczna wznawia swoją działalność po okresie pandemicznym

Rudzka Liga Historyczna wznawia swojÄ… dziaÅ‚alność po okresie pandemicznym. W rozpoczynajÄ…cym siÄ™ wÅ‚aÅ›nie roku szkolnym rozegramy swego rodzaju wyÅ›cig przez historiÄ™. Przejdziemy w skróconej wersji najważniejsze okresy historyczne (starożytność, Å›redniowiecze, I i II okres historii nowożytnej oraz historiÄ™ najnowszÄ…) Rudzka Liga Historyczna bÄ™dzie też goÅ›cić wystawÄ™ pt. “Kobiety w KL Auschwitz” oraz “Ruch oporu w […]

Międzynarodowe Święto Pracy

Międzynarodowe Święto Pracy

MiÄ™dzynarodowe ÅšwiÄ™to Pracy to Å›wiÄ™to obchodzone corocznie 1 maja dla upamiÄ™tnienia i uznania osiÄ…gnięć klasy robotniczej. W Polsce dzieÅ„ ten jest Å›wiÄ™tem paÅ„stwowym ustawowo wolnym od pracy. ÅšwiÄ™to zostaÅ‚o ustanowione w 1889 r. na pierwszym kongresie Drugiej MiÄ™dzynarodówki, który to miaÅ‚ miejsce w Paryżu. MiaÅ‚o ono upamiÄ™tniać masakrÄ™ robotników, do której doszÅ‚o w 1886 r […]

17.03.2020 r. Sebastian Kolon miał zaszczyt prowadzić wykład dla Uniwersytetu III wieku z okazji 80 rocznicy Konferencji w Wannsee

17.03.2020 r. Sebastian Kolon miał zaszczyt prowadzić wykład dla Uniwersytetu III wieku z okazji 80 rocznicy Konferencji w Wannsee

DziÅ› miaÅ‚em zaszczyt prowadzić wykÅ‚ad dla Uniwersytetu III wieku z okazji 80 rocznicy Konferencji w Wannsee. WykÅ‚ad byÅ‚ planowany na styczeÅ„ lecz pandemia przeszkodziÅ‚a. To zawsze dla mnie zaszczyt spotykać seniorów mojego miasta. DziÄ™kujÄ™ za otwarte umysÅ‚y i serca Wzruszenie i radość wypeÅ‚nienia misji dziÅ› siÄ™ we mnie mieszajÄ…. Niech Najwyższy przyjmie wszystkie ofiary Shoah […]

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Nasza szkoÅ‚a przyÅ‚Ä…cza siÄ™ do akcji pomocowej dla Ukrainy.Wszystkie pomocne artykuÅ‚y możecie zostawić w wielu przeznaczonych do tego celu miejscach w naszym mieÅ›cie. SÄ… to:- SzkoÅ‚a Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie ÅšlÄ…skiej w godz. 6-22 od pon do nd. Obiekty MOSiR Ruda ÅšlÄ…ska w godz 6-22 od pon do pt:- Hala […]

Twórcze czwartki na Ficinusie

Twórcze czwartki na Ficinusie

Kochani gdyby ktoÅ› chciaÅ‚ mnie wesprzeć w tym dniu to zapraszam…Wszyscy Ci, którzy mnie znajÄ… wiedzÄ… jak ważna rolÄ™ odgrywa dla mnie tradycja żydowska. Tradycja pierwszego Narodu, który uznaÅ‚ monoteizm i z którego wyrosÅ‚o chrzeÅ›cijaÅ„stwo. Tikun Olam …zmieniajmy razem Å›wiat poprzez naukÄ™ i uÅ›wiadamianie ludzi jak piÄ™kna jest ta tradycja …. Relacja ze spotkania z […]

Dziś w naszej szkole wzruszająca dla nas chwila. W naszych murach gościł Pan Zygmunt Siemianowski, że Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym

Dziś w naszej szkole wzruszająca dla nas chwila. W naszych murach gościł Pan Zygmunt Siemianowski,  że Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym

DziÅ› w naszej szkole wzruszajÄ…ca dla nas chwila. W naszych murach goÅ›ciÅ‚ Pan Zygmunt Siemianowski, że Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Pan Zygmunt opowiedziaÅ‚ uczniom o kontekÅ›cie wprowadzenia 40 lat temu Stanu Wojennego oraz swoich przeżyciach w tym trudnym okresie – wiÄ™zieniu w Zabrzu i Uhercach Mineralnych. MieliÅ›my okazjÄ™ obejrzeć ciekawe dokumenty i pamiÄ…tki z […]

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe ÅšwiÄ™to NiepodlegÅ‚oÅ›ci – Å›wiÄ™to paÅ„stwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiÄ™tnienia odzyskania przez PolskÄ™ niepodlegÅ‚oÅ›ci w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). ÅšwiÄ™to zostaÅ‚o ustanowione ustawÄ… z 23 kwietnia 1937[, zniesione ustawÄ… Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawÄ… w okresie transformacji systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od pracy. […]

Nasza szkoła znalazła się w gronie ponad 19 tysięcy placówek, które 10.11.2021 r. zaśpiewają hymn Polski

Nasza szkoła znalazła się w gronie ponad 19 tysięcy placówek, które 10.11.2021 r. zaśpiewają hymn Polski

Nasza szkoÅ‚a znalazÅ‚a siÄ™ w gronie ponad 19 tysiÄ™cy placówek, które 10.11.2021 r. zaÅ›piewajÄ… hymn Polski. PamiÄ™tajmy jutro po dużej przerwie SzkoÅ‚a do hymnu. Hymn odÅ›piewamy w klasach ze wzglÄ™dów pandemicznych. Zbliża siÄ™ 11 listopada – ÅšwiÄ™to Odzyskania NiepodlegÅ‚oÅ›ci przez PolskÄ™ po 123 latach niewoli. Przypominam o trwajÄ…cych konkursach: konkurs literacko – plastyczny – “Wybrana […]

„Murem za polskim mundurem”

„Murem za polskim mundurem”

Na budynku Sejmu wyÅ›wietlona zostaÅ‚a iluminacja – hasÅ‚o „Murem za polskim mundurem”. Iluminacja to „wyraz wsparcia dla żoÅ‚nierzy i funkcjonariuszy strzegÄ…cych polskiej granicy” – napisano na twitterowym profilu Sejmu RP. Zamieszczono też zdjÄ™cia iluminacji. HasÅ‚o „Murem za polskim mundurem” jest umieszczane w mediach spoÅ‚ecznoÅ›ciowych przy podziÄ™kowaniach zamieszczanych przez internautów – w tym ministrów oraz na […]

Program „Niepodległa”

Program „Niepodległa”

Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych przez Biuro Programu „NiepodlegÅ‚a” propozycji z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodlegÅ‚oÅ›ci. Wystawa „NiepodlegÅ‚a na mapach. KsztaÅ‚towanie granic po 1918 roku”to materiaÅ‚ popularnonaukowy, który można wykorzystywać z okazji rocznicy odzyskania przez PolskÄ™ niepodlegÅ‚oÅ›ci oraz przy omawianiu procesu odbudowy polskiej paÅ„stwowoÅ›ci. Przypomina najważniejsze fakty zwiÄ…zane z historiÄ… wÅ‚Ä…czania różnych regionów Polski w […]

28.10.2021 r. na zajęciach z historii młodzież poznawała niezwykle wydarzenia z okresu II wojny światowej z Danii

28.10.2021 r. na zajęciach z historii młodzież poznawała niezwykle wydarzenia z okresu II wojny światowej z Danii

DziÅ› na zajÄ™ciach z historii mÅ‚odzież poznawaÅ‚a niezwykle wydarzenia z okresu II wojny Å›wiatowej z Danii DuÅ„czycy w październiku 1943 r. przewieźli Å‚odziami, statkami, kutrami w okoÅ‚o 1000 rejsach kilka tysiÄ™cy Å»ydów do neutralnej Szwecji. Za ten czyn Królestwo Danii otrzymaÅ‚a tytuÅ‚- “Sprawiedliwy wÅ›ród narodów Å›wiata”. DziÄ™ki użyczeniu przez AmbasadÄ™ Danii filmu pt.” Across the […]

1 2 3 6