8 grudnia w ZSP nr 4 odbyło się spotkanie z Panami Stanisławem Kiermesem i Józefem Gulczyńskim

8 grudnia w ZSP nr 4 odbyło się spotkanie z Panami Stanisławem Kiermesem i Józefem Gulczyńskim z okazji 34 rocznicy wprowadzenia przez Władze PRL stanu wojennego.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia nagód i wyróżnień dla zwycięzców II Wielkiego Testu z historii Polski – Patryka Wyciska i Michała Wawrzynczoka.

Uczniowie klas pierwszych wysłuchali ciekawych relacji dotyczących doświadczeń naszych gości z czasów powstania NSZZ “Solidarność” , strajków początku lat 80 i wprowadzenia stanu wojennego. Uczniowie mieli okazję obejrzeć ciekawy film dokumentalny o buncie robotniczym w KWK “Halemba” i działalności NSZZ “Solidarność” w tym okresie.

Nasi goście: Pan Stanisław Kiermes przewodniczączący NSZZ “Solidarność” z początku lat 80 i represjonowany w stanie wojennym oraz Pan Józef Gulczyński działacz NSZZ “Solidarność” z tego okresu .Panowie są też członkami Związku Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

12359273_1094368163930337_210380713_o

Pan Stanisław Kiermes wręcza dyplom i nagrodę za zwycięstwo w II Wielkim Teście z Historii Polski uczniowi klasy II technikum Patrykowi Wyciskowi.

12364495_1094369387263548_273558573_o

Dyplom i nagroda dla wyróżnionego w II II Wielkim Teście z Historii Polski ucznia klasy IV Michała Wawrzynczoka.

12351669_1094369827263504_1129293550_o

Wykład

12343408_1094370250596795_282942897_o

12364003_1094370333930120_344085050_o

12351542_1094370777263409_64669698_o

12343211_1094371217263365_643616184_o

12364041_1094371437263343_1723251604_o

Impresje ze spotkania ze świadkami historii

Koperty z pieczątkami z czasów stanu wojennego…pieczątki z godłem wolnej Polski z orłem w koronie były dowodem , że list jest wiarygodny.

01a

02a

Dokumenty przyniesione na spotkanie przez naszych gości

03a

04a

05a

Logotyp NSZZ “Solidarność” pierwszego niezależnego od władz związku zawodowego w kraju komunistycznym …liczył około 10 milionów członków.

12351667_1094374070596413_284562203_o

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.