SFERA UCZNIA

Zapraszam do AKCJI KWIATEK wszystkich uczniów ZS nr 4

Zapraszam do AKCJI KWIATEK wszystkich uczniów ZS nr 4

Pierwszy dzieÅ„ wiosny, już niedÅ‚ugo dużo sÅ‚oÅ„ca i wszystko zakwitnie jak na obrazku Zaczyna siÄ™ AKCJA KWIATEK. Możecie przynosić od 2 kwietnia za NIEPYTAJKĘ – kwiatki doniczkowe, sadzonki, nasiona, ziemiÄ™ ogrodniczÄ… z doniczkami do sali 28 (Magdaleny Godlewskiej-Kosak). Przyjmiemy też karmiki dla ptaków w dobrym stanie oraz domki dla owadów. 22 kwietnia, obchodzimy MiÄ™dzynarodowy DzieÅ„ […]

22 marca 2023 odbędzie się Dzień przedsiębiorczości

22 marca 2023 odbędzie się Dzień przedsiębiorczości

22 marca 2023 odbÄ™dzie siÄ™ DzieÅ„ przedsiÄ™biorczoÅ›ci Poprzez udziaÅ‚ w programie masz możliwość: •odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikujÄ…cej plany edukacyjne, •zweryfikowania swoich wyobrażeÅ„ o wymarzonym zawodzie, •pozyskania informacji o wyksztaÅ‚ceniu, umiejÄ™tnoÅ›ciach czy predyspozycjach niezbÄ™dnych do wykonywania danego zawodu, •doÅ›wiadczenia zwiÄ…zku pomiÄ™dzy wyksztaÅ‚ceniem a karierÄ… zawodowÄ…, •zapoznania siÄ™ z organizacjÄ… i zarzÄ…dzaniem firmÄ…. […]

W piątek 17.02.2023 r. odbyła się VI edycja Mistrzostw Szkoły w wyciskaniu sztangi 1/2 MM

W piątek 17.02.2023 r. odbyła się VI edycja Mistrzostw Szkoły w wyciskaniu sztangi 1/2 MM

W piÄ…tek 17.02.2023 r. odbyÅ‚a siÄ™ VI edycja Mistrzostw SzkoÅ‚y w wyciskaniu sztangi 1/2 MM. Do rywalizacji o miano najsilniejszego „Strongmana” przystÄ…piÅ‚o 10 zawodników. TytuÅ‚u sprzed roku broniÅ‚ Tomasz KoÅ‚odziej, który w tym roku minimalnie przegraÅ‚ walkÄ™ o I miejsce. Ostatecznie, bezkonkurencyjny okazaÅ‚ siÄ™ Daniel Panic, a trzecie miejsce zajÄ…Å‚ Tomasz GrabiÅ„ski. Zawody pokazaÅ‚y duży […]

Już w najbliższy piątek 16 grudnia o godz. 11.00 w MCK-u w Nowym Bytomiu odbędą się “IMPRESJE Z FARO”

Już w najbliższy piątek 16 grudnia o godz. 11.00 w MCK-u w Nowym Bytomiu odbędą się “IMPRESJE Z FARO”

Już w najbliższy piÄ…tek 16 grudnia o godz. 11.00 w MCK-u w Nowym Bytomiu odbÄ™dÄ… siÄ™ “IMPRESJE Z FARO” – relacja naszej mÅ‚odzieży z pobytu w Faro w Portugalii w ramach Projektu Projekt Akredytacji Erasmus+ Akredytacji Erasmus+. Impreza rozpocznie obchody 15-lecia projektów UE w “ToÅ‚stoju”, a uÅ›wietniÄ… jÄ… wystÄ™py naszego (big) Bandu, taniec Flamenco i […]

W dniu 6.12.2022 r. uczniowie naszej wzięli udział w ” Biegu Mikołajów”

W dniu 6.12.2022 r. uczniowie naszej wzięli udział w ” Biegu Mikołajów”

W dniu 6.12.2022 r. uczniowie naszej wziÄ™li udziaÅ‚ w ” Biegu MikoÅ‚ajów” . Celem wydarzenia jest speÅ‚nienie marzeÅ„ chorych dzieci , podopiecznych Fundacji PrzyjacióÅ‚ ÅšwiÄ™tego MikoÅ‚aja. Tegoroczny bieg ma wesprzeć piÄ™cioletniego Olafa , którego marzeniem jest czerwone autko zasilane akumulatorem. Nie trzeba być profesjonalnym sportowcem , by wziąć udziaÅ‚ w biegu, najważniejsza jest chęć pomagania […]

Zapraszamy uczniów naszej szkoły z klas logistycznych II – IV do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania

Zapraszamy uczniów naszej szkoły z klas logistycznych II – IV do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania

Zapraszamy uczniów naszej szkoÅ‚y z klas logistycznych II – IV do wziÄ™cia udziaÅ‚u w XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez WyższÄ… SzkoÅ‚Ä™ Logistyki z Poznania Zawody I stopnia (szkolne) odbÄ™dÄ… siÄ™ 21.10.2022r. o godz. 11:00. Uczniowie zgÅ‚aszajÄ… swój udziaÅ‚ indywidualnie w dniach 27.09 – 11.10.2022r. Link do formularza rejestracyjnego dla uczniów dostÄ™pny jest na stronie […]

Budżet obywatelski Ruda Śląska 2023 Głosujemy! Projekt nr 20

Budżet obywatelski Ruda Śląska 2023 Głosujemy! Projekt nr 20

Projekt nr 20Budowa boiska wielofunkcyjnegoprzy Zespole SzkóÅ‚ nr 4 w Rudzie ÅšlÄ…skiejLokalizacja: ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ nr 4, ul. ToÅ‚stoja 13Opis: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30/20 m, montaż Å‚awek oraz koszy naÅ›mieci. GŁOSUJEMY OD 05 DO 11 WRZEÅšNIA 2022 r. JAK ZAGŁOSOWAĆ ? ELEKTRONICZNIE – poprzez wypeÅ‚nienie formularza na stronie www.rudaslaska.budzet-obywatelski.org lub osobiÅ›cie poprzez wrzucenie wypeÅ‚nionej […]

Bezpieczne wakacje 2022

Bezpieczne wakacje 2022

źródÅ‚o https://kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/wakacje-bezpiecznie-zdrowo-i-zabawnie-konkurs-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-miejscu-zamieszkania/ RuszajÄ… „Bezpieczne Wakacje 2022” woj. Å›lÄ…skim (Stacje sanitarno-epidemiologiczne) SÅ‚użby i inspekcje dziaÅ‚ajÄ…ce w ÅšlÄ…skiem bÄ™dÄ… monitorować formy wypoczynku zorganizowanego w miejscowoÅ›ciach wypoczynkowych, jak również miejscach staÅ‚ego zamieszkania dzieci i mÅ‚odzieży. Na potrzeby akcji Wojewoda ÅšlÄ…ski uruchomiÅ‚ caÅ‚odobowÄ… interwencyjnÄ… liniÄ™ telefonicznÄ… o numerze: 32 20 77 077. Można na niÄ… zgÅ‚aszać wszelkie informacje dotyczÄ…ce zagrożeÅ„ […]