Kółko Logistyczno-Informatyczne LOGIT dla uczniów ZS nr 4 (technik logistyk oraz branżowa szkoła I stopnia nr 4)

Spread the love

Dla uczniów o kierunku (technik logistyk oraz branżowa szkoła I stopnia nr 4) – w celu uzyskania ocen bardzo dobrych i celujących (lub w ramach dodatkowych zainteresowań ) proszę o listę osób chcących zdalnie lub w szkole uczestniczyć w kółku naukowym LOGIT (także w trakcie zajęć – dodatkowe projekty, zadania) – zapisy w sali nr 6.

W trakcie zajęć uczeń otrzymuje dodatkową bazę dydaktyczną.

ZAPRASZAM !

mgr inż. Grażyna Szostok  

nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych oraz obowiązki doradcy zawodowego

(obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej z zakresu IT, uczenie maszynowe, SI)

Leave a Reply

Your email address will not be published.