Mieszko I. Pierwszy Mieszko w rodzinie, pierwszy historyczny władca Polski, pierwszy polski chrześcijanin…

Mieszko I. Pierwszy Mieszko w rodzinie, pierwszy historyczny władca Polski, pierwszy polski chrześcijanin… Facet z 10 zeta.

            Pokonanie Wolinian wzmocniło zdecydowanie pozycję księcia Mieszka. Zdobyte łupy odbudowały jego pozycje wśród wojowników, a sukces polityczny (opanowanie ziemi lubuskiej i ujścia Odry) podniósł prestiż państwa i jego wagę w świecie polityki toczonej na styku cesarstwa i świata słowiańskiego. Aktywna polityka polańskiego księcia znalazła reakcję ze strony margrabiego łuzyckiego Hodona, który sprzymierzył się z Wieletami i najechał ziemie Mieszka. Najazd udało się odeprzeć dzięki zwycięskiej bitwie pod Cedynią w 972 roku. Data ta stanowi symboliczny początek polskiej wojskowości.

            Państwo Piastów zaczęło być zauważane na arenie międzynarodowej, a Mieszko stał się ważną figura na szachownicy politycznej. Polski książę kilkukrotnie był w stanie angażować się w sprawy cesarstwa, prowadził tez aktywną politykę matrymonialną –  m.in. wydał swoją córkę za króla Szwecji Eryka.

            Zawarty przy chrzcielnicy sojusz z Czechami przyniósł owoce… i jak to bywa w polityce przestał być potrzebany, mało tego… zaczął wadzić w dalszych planach księcia. A te kierowały wzrok Mieszka na południe. Sojusz z Czechami zaczął się rozpadać po 977, kiedy zmarła Dobrawa. Ostatecznie został pogrzebany przez rywalizację Piastów i Przemyślidów o Śląsk i Małopolskę. Z walki tej zwycięsko wyszedł Mieszko. Dzięki sojusz z cesarstwem strategicznie położone i bogate kraina została ok 990  roku włączona do państwa Polan.

            Pod koniec życia Mieszko wraz z swoją drugą żona Odą wystarali się o dokument mający zapewnić opiekę stolicy Piotrowej nad młodym państwem. Znany nam jest jedynie z odpisu i głosi

            Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan, i Ote, pani i synowie ich Mieszko i Lambert (nie wiem, jakiego to plemienia ludzie, sądzę jednak, że to byli Sardyńczycy, ponieważ ci są rządzeni przez czterech “panów”) mieli nadać świętemu Piotrowi w całości jedno państwo, które zwie się Schinesghe (Gniezno?) wszystkimi swymi przynależnościami w tych granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku wzdłuż morza [dalej] granicą Bruzze (Prus?) aż do miejsca, które nazywa się Russe (Ruś?), a granicą Russe [dalej] ciągnąc aż do Craccoa (Kraków) i od tego Craccoa aż do Odere (rzeki Odry) , prosto do miejsca, które nazywa się Alemure (Ołomuniec? Morawy?), a od tej Alemury aż do ziemi Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd idąc wzdłuż rzeki Odry aż do rzeczonego państwa Schinesghe.

            To co rzuca się w oczy to fakt że państwo Mieszka obejmowało niemal dokładnie te ziemie które dziś tworza Polskę. Fundamet był pewny, dziedzictwo okazało się trwałe.

            Mieszko zmarł w 992 roku, a swemu synowi Bolesławowi pozostawił państwo silne, skonsolidowane i gotowe do dalszej ekspansji.

polska_960_-_992

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.