Nasza szkoła jest zarejestrowana w V edycji Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej, organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Nasza szkoła jest zarejestrowana w V edycji Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej, organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Nasza szkoła jest zarejestrowana w V edycji Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej, organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Poniżej znajduje się link do rejestracji uczniów w Olimpiadzie.
Każda osoba rejestruje się samodzielnie wybierając z listy rozwijanej swoją szkołę w formacie MIASTO nr Szkoły.
indywidualne zapisy uczestników do 22 października 2020 r.
Adresatami olimpiady są uczniowie techników, branżowych szkół zawodowych I stopnia,
w szczególności uczniowie kształcący się w zawodach:
-technik logistyk,
-technik spedytor,
-technik eksploatacji portów i terminali,
-magazynier-logistyk,
-a także uczniowie nie kształcący się w wymienionych zawodach, lecz wykazujący zainteresowanie, wiedzę i uzdolnienia wykraczające poza program właściwej dla siebie szkoły, pokrywające się z wymaganiami olimpiady.
ZAPRASZAM DO UDZIAŁU

Leave a Reply

Your email address will not be published.