Nasza szkoła uczestniczy w projekcie upamiętniającym 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie upamiętniającym 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie upamiętniającym 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

Młodzież pod opieką nauczycieli historii oraz plastyki uczestniczy w różnej formie upamiętnienia tej ważnej dla historii Polski daty.

Prowadzone są lekcje historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa omawiające ten zakres tematyczny po różnymi kontami – kontekstem historycznym, politycznym, społecznym, gospodarczym.

Młodzież bierze udział w konkursie plastyczno – literackim pt. ”Tropiciele historii – poszukiwanie ludzi Solidarności”  rozszerzyliśmy zakres tego konkursu także o miejsca związane z wprowadzeniem stanu wojennego zwłaszcza na Górnym Śląsku.

Przygotowaliśmy kącik patriotyczny na korytarzu przed salą historyczną oraz w Sali nr 15 kącik czytelniczy, gdzie młodzież może sięgnąć po ciekawą lekturę dotyczącą historii Polski (książki i czasopisma oraz teki IPN).

Rudzka Liga Historyczna (pod opieką naukową Ambasady Szwecji w Warszawie) od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Represjonowanych  w Stanie Wojennym pod przewodnictwem Pana Stanisława Kiermesa.

Wielokrotnie członkowie Stowarzyszenia odwiedzali naszą szkołę.

Młodzież systematycznie na lekcjach bierze udział w seansie filmu „Nie zabierajcie mojej mamy” z omówieniem jego treści i dyskusją.

W ramach Ligi Historycznej młodzież systematycznie poznaje historię Polski od jej zarania do współczesności.

mgr Sebastian Kolon

http://pamiec81.pl/

https://www.facebook.com/Pamiec81

www.pamiec81.pl

Szkoły biorące udział w projekcie – ZS nr 4 w Rudzie Śląskiej

Kącik patriotyczny szkole

PROJEKT “GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

ZADANIA DLA SZKÓŁ

1. Pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy” Przybliżenie historii Regionu Solidarności: Podbeskidzia, Śląsko – Dąbrowskiego i Częstochowskiego.

„Nie zabierajcie Mamy” to dokument, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

2. Młode pokolenia o „Solidarności” – KONKURSY, WYSTAWY

– „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych – zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, projektu (wystawa fotograficzna)

– „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich”

– konkurs literacki

– „Tropiciele historii” – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” – karta do albumu, Konkurs plastyczno-literacki /odnalezienie świadków wydarzeń, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady przez IPN Oddział w Katowicach/

– Prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN

– Przygotowanie wirtualnego spaceru po muzeum na Jasnej Górze, kopalni Wujek, Muzeum Okręgowym na Zamku Sułkowskich w Bielsku Białej – oferta dla uczniów klas informatycznych

– Udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe (uczestnicy: świadkowie wydarzeń, osoby represjonowane, patroni, przedstawiciele kuratorium, solidarności, partnerzy projektu oraz młodzież szkolna z opiekunami) , podsumowanie konkursów, koncert piosenek „Solidarności”

ZADANIA DLA NAUCZYCIELI

Odkrywamy historię „Solidarności”- wykłady dla nauczycieli historii, polonistów, zainteresowanych nauczycieli

– Znane i nieznane o Częstochowskiej/ Śląsko-Dąbrowskiej/ Podbeskidzkiej Solidarności

– Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”

– Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”

– Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu

– Notacje świadków wydarzeń

UROCZYSTE OBCHODY

40 -lecia wprowadzenia Stanu Wojennego odbędą się:

– W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM: Msza Św. na Jasnej Górze w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR’ , Pocztów Sztandarowych szkół realizujących projekt– transmisja telewizyjna. Tradycyjne układanie krzyża ze zniczy

w Al. Sienkiewicza – 13 grudnia 2021 r.

– W REGIONIE ŚLĄSKO-DĄBROWSKIM: uroczystość w Kopalni Wujek 17 lub 20 grudnia 2021 r.

– W REGIONIE PODBESKIDZIA: Msza św. w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej -12 grudnia 2021 r.

Zdjęcia z dotychczasowych spotkań młodzieży z członkami Stowarzyszenia Represjonowanych w stanie wojennym.

Leave a Reply

Your email address will not be published.