Od stycznia 2016 r. rusza Międzyszkolna Liga Historyczna

Od stycznia rusza Międzyszkolna Liga Historyczna
Zadaniem tej Ligi będzie popularyzacja i upowszechnienie wiedzy historycznej z zakresu historii Polski i historii powszechnej.
Rywalizować będą indywidualnie i zespołowo uczniowie dwóch rudzkich szkół ZSP nr 4 im. Piotra Latoski i ZSP nr 5 im. Jadwigi Markowej. Opiekunem naukowym będzie mgr Sebastian Kolon. Chętnych uczniów obu szkół prosimy o stanięcie do rywalizacji. Zapisy u p. Kolona. Więcej szczegółów na stronie facebook: https://www.facebook.com/Mi%C4%99dzyszkolna-Liga-Historyczna-822611831183066/?notif_t=fbpage_fan_invite

 

23n

MLH zakres do pierwszego starcia (Część I):

– początki osadnictwa Słowian na naszych terenach (skąd przybyli, czas, zwyczaje i wierzenia)
– plemiona Polan, Wiślan, Ślężan, Dziadoszan, Gołęszyców (miejsca osadnictwa, zwyczaje, wierzenia, czym się zajmowali)
– kontakty plemion z Cesarstwem Rzymskim
– Początki państwa polskiego (pierwsi władcy, zakres ich władzy, podbite ziemie)
– początki chrześcijaństwa na naszych ziemiach (czy Wiślanie przyjęli chrzest w innym czasie niż reszta plemion?)
– Bolesław Chrobry i jego czasy

Klio muza historii
Arnold Böcklin (1827-1901), Klio (muza historii, 1875).

34n

Leave a Reply

Your email address will not be published.