Praktyki zagraniczne

Praktyki zagraniczne dla naszych uczniów Nasza szkoła uzyskała akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie projektu w programie Leonardo da Vinci “E-lektryczno – logistyczny rozwój Europy” . Na realizację projektu nasza szkoła otrzyma kwotę 61 536 EUR ! 20 Uczniów naszej szkoły w zawodach technik logistyk i technik elektryk wyjedzie na miesięczne staże do Plymouth […]

1 70 71 72