Technik eksploatacji portów i terminali

Spread the love

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI   333106

EUROZAWÓD 

AU. 33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Uczeń:
1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych; udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
2) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych; sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
3) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych;
4) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
5) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych.

W szkole nauczysz się:

  • organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
  •  obsługi podróżnych w portach, terminalach i na lotniskach
  •  podstaw marketingu
  •  poznasz akty prawne dotyczące portów, terminali i lotnisk,
  •  obsługiwania zintegrowanych systemów  informacyjnych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali
  •  posługiwania się fachowym słownictwem.

Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika eksploatacji portów i terminali przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych, tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 •  Porty, terminale, lotniska
 •  Podstawy logistyki i spedycji
 •  Towaroznawstwo
 •  Magazynowanie, koszty procesów logistycznych, laboratorium spedycji i magazynowania
 •  Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego
 •  Język angielski zawodowy
 •  Język obcy zawodowy
 •  Zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa

NOWOCZESNE PRACOWNIE LOGISTYCZNE

IMG_64971-1000x750

Comments are closed.