Firma AMAZON, w której pracuje już kilkoro naszych absolwentów zaprasza naszych uczniów ostatnich klas na staże

Firma AMAZON, w której pracuje już kilkoro naszych absolwentów zaprasza naszych uczniów ostatnich klas na staże.

Program stażowy trwa 2 lata i jest przygotowany dla osób, które uczęszczają do szkoły dającej tytuł Technika Mechatronika (lub Technika Mechanika/Elektryka/Elektronika), dla osób które już posiadają tytuł Technika Mechatronika lub interesują się obszarami RME i byłyby otwarte na rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego dającego wymagany tytuł.

Na czas programu zawierana jest umowa o pracę i oczywiście program jest płatny.

Staż w dziale RME pomaga rozwinąć w praktyce zdobywaną w szkole wiedzę oraz uczyć się od najlepszych specjalistów i inżynierów. Poprzez autorski plan szkoleniowy stażyści wspierani są w rozwijaniu umiejętności technicznych oraz kompetencji miękkich, które pomagają w dalszym rozwoju zawodowym.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: https://www.amazon.jobs/pl/landing_pages/apprentices

Leave a Reply

Your email address will not be published.