NABÓR 2024/ 2025 – ZAŁOŻENIE KONTA w systemie VULCAN – instrukcja oraz terminy
Spread the love

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2024 / 2025.

W przypadku problemów związanych z założeniem konta w vulcanie można w szkole pobrać kwestionariusz lub założyć konto w szkole oraz wydrukować wniosek z systemu.

ZAŁOŻENIE KONTA – KANDYDAT

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.xhtml

Rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się od 13 maja (zakładanie konta w systemie i wybór szkół i oddziałów).

WYBÓR SZKOŁY BRANŻOWEJ – PROSZĘ ZAZNACZYĆ

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Rudzie Śląskiej – 1a wielozawodowa ( na wydruku dopisać wybrany zawód)

 • magazynier – logistyk !!!! INWESTYCJE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 • automatyk
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • elektryk
 • operator cnc
 • mechatronik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • murarz –tynkarz
 • stolarz
 • ślusarz
 • krawiec.

PLIKI DO POBRANIA (INSTRUKCJA ORAZ DODATKOWE UPOWAŻNIENIA)

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.xhtml

KIERUNKI KSZTAŁCENIA – KLIKNIJ NA LINK – OPIS ZAWODÓW

WWW.KIERUNKI.TOLSTOJ.EU

 • Technikum – praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy na terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych.
 • Branżowa Szkoła I stopnia– praktyka odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej lub u pracodawcy.

Technikum – 5 lat nauki

– TECHNIK LOGISTYK ( OBSŁUGA MAGAZYNÓW I ORGANIZACJA TRANSPORTU ) – INWESTYCJE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

– TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

– TECHNIK MECHATRONIK (drukarki 3D, projektowanie)

– TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

Technik logistyk -Nowoczesny zawód ! Najlepszy kierunek w dzisiejszych czasach – innowacyjny, przyszłościowy w każdej dziedzinie gospodarki, [transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, kosmiczny, morski, śródlądowy ]. Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć

 

TECHNIK LOGISTYK 333107

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

LOGISTYK to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej ilości i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc głównie zarządzaniem procesem planowania i przepływu towarów od producenta do konsumenta. Zajmuje się magazynami i dostawą towarów. Zakresem obowiązków logistyka są więc zaopatrzenie, dystrybucja, komunikacja i transport różnych towarów.
Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w centrach handlowych, firmach transportowych, usługowych, w spedycji krajowej i zagranicznej.
Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

Logistyka wymaga coraz nowocześniejszych rozwiązań wspierających, organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w obszarze technologii komunikacyjnych i informacyjnych, automatycznego pozyskiwania danych i elektronicznej wymiany danych.

Perspektywy zawodowe

Uczniowie przygotowani będą do pracy:

– w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych (koordynując przepływ produktów i usług),
– w dużych sieciach handlowych (m.in. jako specjaliści ds. zamówień, transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, opakowaniami a także odpadami);
– w magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych oraz w firmach konsultingowych,
– w łańcuchach sieci dostaw towarów koordynując poszczególne działania logistyczne,
– w przedsiębiorstwach, miastach, gminach jako początkowi projektanci infrastruktury logistycznej,
– jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący m.in. firmę logistyczną, hurtownię lub sklep.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

KwalifikacjeSPL.01. Obsługa magazynówSPL.04. Organizacja transportu
Efekty kształceniaTechnik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych — kwalifikacja SPL.01:przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu, monitorowanie poziomu i stanu zapasów, obsługiwanie programów magazynowych, prowadzenie dokumentacji magazynowej, monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych. Kwalifikacja SPL.04:planowanie procesów transportowych, organizowanie procesów transportowych, dokumentowanie procesów transportowych.
Możliwości zatrudnieniaCentra logistyczne Centra dystrybucji Działy logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych Przedsiębiorstwa spedycyjne Przedsiębiorstwa transportowe Działy logistyki w urzędach W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę m.in. na temat: procesów i technik produkcyjnych, zarządzania logistycznego, informatyki w zarządzaniu logistycznym, projektowania przestrzennego sieci logistycznych, technicznego przygotowania produkcji a także transportu technologicznego. Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:• Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA – Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
• Raben, IKEA
• Delta Trans Logistik Sp z o.o. Świętochłowice
• PROMUS Ruda Śląska, Wuwer Ruda Śląska i inne.

– TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

AU. 33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Uczeń:
1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych; udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
2) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych; sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
3) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych;
4) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
5) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych, tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO: ANGIELSKI, NIEMIECKI.

– TECHNIK MECHATRONIK (drukarki 3D, projektowanie)

(projektuj drony, roboty), drukarki 3D

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych.

W zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

W zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.
Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków oraz prosta obsługa.

SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI INNOWACYJNEGO KIERUNKU !

SZKOŁA POSIADA DRUKARKI 3D 

Trójwymiarowe drukowanie przedmiotów to hit ostatnich lat. Pomysł na tworzenie produktów przestrzennych za pomocą komputerowo programowanych narzędzi formujących, stał się nadzieją na kolejną rewolucję technologiczną i przemysłową.
Technologia ta zakłada tworzenie przestrzennych przedmiotów za pomocą nakładania na siebie kolejnych warstw materiału.
Dzisiaj drukowanie przestrzenne znajduje zastosowanie przy produkcji między innymi w architekturze, w motoryzacji, lotnictwie, dentystyce i w wielu innych dziedzinach.

– TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

AUD.08. Montaż dźwięku

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. W zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku:
 • wykonywania montażu materiału dźwiękowego;
 • przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego.
 1. W zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych:
 • rejestrowania materiału dźwiękowego;
 • wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego;
 • wykorzystania systemu MIDI.Te

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: studia nagraniowe, studia montażowe, masteringowe i postprodukcji dźwięku, studia radiowe i telewizyjne, teatry, ośrodki upowszechniania kultury oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik realizacji nagrań i nagłośnień :
• Państwowa Szkoła Muzyczna w Rudzie Śląskiej
• Akademia Muzyczna w Katowicach

Szkoła podpisała Porozumienie o współpracy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnia w Katowicach!!!

Porozumienie pozwoli wspieranie rozwoju zawodowego naszych realizatorów nagrań i nagłośnień w zakresie praktyk zawodowych, wizyt studyjnych, warsztatów i wsparcia nauczycieli zawodu. Pozyskanie tak renomowanego Partnera w rozwoju szkoły to szansa na profesjonalne szkolenie w zawodzie i wsparcie medialne.

KIERUNKI – BIULETYN DO POBRANIA

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4  – 3 lata nauki

 • magazynier – logistyk !!!!
 • automatyk
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • elektryk
 • operator cnc
 • mechatronik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • murarz –tynkarz
 • stolarz
 • ślusarz
 • krawiec.

TERMINY I WARUNKI REKRUTACJI DO SZKOŁY

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

TerminInformacja
13 maja – 17 czerwca 2024
do godz. 15:00
Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu wniosek na stronie slaskie.edu.com.pl.
Sporządź wydruk wniosku, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom. Jeśli wniosek wyślesz elektronicznie, to nie musisz go składać osobiście w szkole.
Oddaj podpisany przez Ciebie i Rodziców wniosek wraz z załącznikami do sekretariatu naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia. Sekretariat przyjmuje wnioski od godz. 7:00 do 15:00.
Po złożeniu wniosku otrzymasz skierowanie na badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie. Badania lekarskie będzie można przeprowadzić wyłącznie w placówce wskazanej przez szkołę.
21 czerwca – 5 lipca 2024
do godz. 15:00
Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
12 lipca 2024Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez szkołę. Na stronie slaskie.edu.com.pl lub na stronie internetowej naszej szkoły możesz sprawdzić, do której ze szkół zostałeś zakwalifikowany.
12 lipca – 18 lipca 2024
do godz. 14:00
Dostarcz oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli wcześniej złożyłeś tylko kopie), a także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
19 lipca 2024
do godz. 14.00
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
do 22 lipca 2024Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach.
do 23 lipca 2024Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaSporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęciaWniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołyDyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Jeśli masz pytania dotyczące naboru zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje pytając przez e-maila:  zs4@tolstoj.eu  lub telefonicznie (32) 24-21-628.

Leave a Reply

Your email address will not be published.