„E-lektryczno-Logistyczny Rozwój Europy” – nabór uczniów na wyjazd 2 grupy uczniów na praktyki zawodowe do Plymouth w Anglii w ramach projektu

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski ogłasza nabór uczniów na wyjazd 2 grupy uczniów na praktyki zawodowe do Plymouth w Anglii w ramach projektu

„E-lektryczno-Logistyczny Rozwój Europy”.

leonardo_rgb

Wyjazd odbędzie się w październiku 2013, termin rekrutacji – 28.06.2013

 

Warunki ubiegania się o wyjazd:

 

1. Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu oraz wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych

2. Wysoka średnia ocen uzyskana w ciągu trwania nauki w szkole od pierwszej klasy

3. Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego.

4. Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna

5. Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy

6. Udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz w konkursach i olimpiadach

7. Złożenie podania wraz CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – do  28.06.2013 w tym elektronicznie na adres: elrezsp4@gmail.com  (uczniowie, którzy złożyli już podania przy pierwszym naborze nie muszą tego robić pisemnie powtórnie, ale należy przesłać CV i list motywacyjny elektronicznie)

8. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami – do 4.07.2013

9. W przypadku braku akceptacji któregoś z kandydatów przez szkołę lub firmę, wybór innego stażysty z listy rezerwowej

10.Ogłoszenie listy uczestników stażu oraz listy rezerwowej wraz z podaniem programu przygotowań do wyjazdu – do 5.07.2013

Prosimy o składanie dokumentów elektronicznie na adres: elrezsp4@gmail.com , a w formie papierowej u wicedyrektora-koordynatora programu Leonardo Da Vinci Jarosława Jabłońskiego lub sekretariacie szkoły.

 

Spotkanie organizacyjne zakwalifikowanych kandydatów: 5.07.2013 o godz. 10.00 w Sali 25

Wzór CV w jęz. Angielskim można pobrać ze strony http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions lub online https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.