Praktyki w Portsmouth

Praktyki w Portsmouth

Zwiedzanie Londynu, katedry w Winchester, Stonehenge, czy niezapomniany wieczór w Pizza House to tylko niektóre z atrakcji, których doświadczyli przyszli logistycy i elektrycy ZSP nr 4 w trakcie drugiego wyjazdu na praktyki w Anglii.

10- osobowa grupa uczniów ZSP nr 4 spędziła cztery tygodnie w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Wyjazd odbył się w ramach projektu pt. “E–lektryczno-Logistyczny Rozwój Europy” w programie Leonardo Da Vinci.

http://rudaslaska.com.pl/i,praktyki-w-portsmouth,200274,979788.html

Młodzież odbywała praktyki firmach gdzie zdobyła doświadczenie zawodowe jak również doskonaliła znajomość języka angielskiego. Uczniowie mieszkali u rodzin brytyjskich dzięki czemu mieli możliwość poznać tradycję, kulturę oraz obyczaje.
Pobyt w Portsmouth był możliwy dzięki partnerowi zagranicznemu Training Vision, który zorganizował miejsca praktyk oraz zakwaterowanie. To już trzeci wyjazd młodzieży z ZSP nr 4 na praktyki do krajów anglojęzycznych. Dwie wcześniejsze grupy miały okazję gościć Cork w Irlandii i w angielskim Plymouth.

Uczniowie którzy wzięli udział w praktykach zagranicznych w Portsmouth to: Monika Nowak, Sandra Pilarczyk, Sandra Sklarek, Marek Adamek, Jakub Duda, Krystian Mercik, Robert Powała, Dominik Żwirowicz, Bartłomiej Stokłosa i Paweł Silski. Opiekunem i koordynatorem projektu był Jarosław Jabłoński.

Warto dodać, że wyjazdy na praktyki zagraniczne będą w ZSP 4 kontynuowane, tym razem już w ramach nowego ogólnoeuropejskiego programu na lata 2014-2020- Erasmus Plus.
(ZSP nr 4)

Program Leonardo Da Vinci

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Leonardo1

Leonardo 2

Leonardo 3

Leonardo 4

Leonardo 5

 

Z1

Z2

Z3

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.