Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Dzień jest europejską inicjatywą w zakresie zdrowia publicznego, której celem jest szerzenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego stosowania antybiotyków.

Obchody Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach odbywają się co roku. Mają one na celu zaangażowanie jak największej liczby instytucji, środowisk eksperckich i środków masowego przekazu do zwiększenia świadomości społeczeństwa w temacie narastającej oporności bakterii na antybiotyki.

Kampania ma przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że nieracjonalne stosowanie antybiotyków grozi utratą ich skuteczności, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia przyszłych pokoleń.

Akcję koordynuje Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. W Polsce organizacją kampanii zajmuje sie zespół ekspertów w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn.Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011 – 2015”.

1111aaa

plakat-B2-lekarze-do-druku

Więcej informacji:

http://ecdc.europa.eu/en/eaad/Pages/Home.aspx

www.antybiotyki.edu.pl

antybiotic_day

Leave a Reply

Your email address will not be published.