KURS SĘDZIOWSKI – INFORMACJA

Spread the love

Szanowna Dyrekcjo Szkoły

Kierujemy do Państwa prośbę o udostępnienie poniższego ogłoszenia o Kursie na Sędziego Piłki Nożnej na stronie internetowej Waszej Szkoły, przekazania tej informacji uczniom w dzienniku elektronicznym jak również na tablicy ogłoszeń.

Jako Zarząd Kolegium Sędziów w Podokręgu Katowice jesteśmy włączeni w struktury Śląskiego Związku Piłki Nożnej organizujemy nabór kandydatów na Kurs Sędziowski, który odbędzie się już 16 lutego 2024 roku.

Podjęcie takiego wyzwania spowoduje ogromny rozwój młodego człowieka zarówno w aspekcie sportowym jak i intelektualnym. Poza tym będzie doskonałą okazją do zdobycia swoich własnych środków finansowych na kieszonkowe. Wielu sędziów jest bardzo dobrze wykształconych, pracują na odpowiedzialnych stanowiskach.

Zgłoszenia na Kurs są przeznaczone zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Nasi sędziowie mają bardzo dobrą opinię w środowisku sportowym, czego przykładem jest Szymon Marciniak prowadząc finał Mistrzostw Świata, Ligi Mistrzów i stając się najlepszym sędzią na świecie w historii!

Informacje o Kursie można uzyskać pod numerem telefonu:

+48 604 775 095

+48 667 230 632

Adres e-mail: sedziakatowice@onet.pl

Informacja o kursie na stronie Podokręgu: https://katowice.slzpn.pl/podokreg/katowice/aktualnosci/1479/kurs-sedziowski

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Kolegium Sędziów Podokręg Katowice

Leave a Reply

Your email address will not be published.