Nabór na wyjazd drugiej 10-osobowej grupy uczestników stażu z projektu pt. “Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie”

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór na wyjazd drugiej

10-osobowej grupy uczestników stażu z projektu pt.“Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie”

, który odbędzie się w kwietniu br. Udział w projekcie mogą zgłaszać uczniowie klas II – III technikum w zawodach technik elektryk i technik logistyk. O wyborze kandydatów zdecyduje komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor, Kierownik Szkolenia Praktycznego i wychowawcy klas. Pierwszeństwo udziału w praktykach maja uczniowie, którzy nie brali dotychczas udziału w projekcie. Nabór trwa do  20 lutego 2015.

Kryteria naboru uczestników:

1. Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu.
2. Wysoka średnia ocen uzyskana w I semestrze roku szk. 2014/15
3. Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego.
4. Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna
5. Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy
6. Udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz w konkursach i olimpiadach
7. Złożenie podania wraz CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – do 20.02.2015 elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com
8. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami – do 20.02.2015
9. W przypadku braku akceptacji któregoś z kandydatów przez szkołę lub firmę, nastąpi wybór innego stażysty z listy rezerwowej
10.Ogłoszenie listy uczestników stażu oraz listy rezerwowej wraz z podaniem programu przygotowań do wyjazdu – do 20.02.2015

Prosimy o składanie dokumentów elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com .

 Uczniowie którzy złożyli podania przed wyjazdem pierwszej grupy nie muszą ponownie aplikować. Ich podania zostaną ponownie rozpatrzone.

Wzór CV w jęz. Angielskim można pobrać ze strony

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

lub online https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

Leave a Reply

Your email address will not be published.