Nabór uzupełniający na jedno miejsce w projekcie “Z Europą po sukces w zawodzie”.

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  NA OSTATNIE MIEJSCE NA STAŻ

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór uzupełniający na jedno miejsce na wyjazd na staż do Bournemouth w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu pt. „Z Europą po sukces w zawodzie”, realizowanego w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój” wśród uczniów klas II i III w zawodach: technik logistyk, technik elektryk i technik mechatronik. Wyjazd odbędzie się w terminie 19.03 – 15.04.2017.

 

O wyborze kandydata  zdecyduje komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Dyrektor ZSP nr 4 dr Henryk Markowski – przewodniczący zespołu rekrutacyjnego
 • Wicedyrektor/koordynator programu Erasmus+/PO WER VET ZSP nr 4 – mgr Jarosław Jabłoński
 • opiekunowie merytoryczni – mgr inż. Grażyna Szostok, mgr inż. Marek Wieczorek,
 • wychowawcy klas uczniów aplikujących o wyjazd
 • pedagog/nauczyciel języka angielskiego –Grażyna Czechowicz
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr Jacek Wienczek

 

Nabór  uzupełniający trwa do  piątku 10 lutego 2017.

Kryteria naboru uczestników:

 

 • Złożenie podania wraz CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com ( do 10 lutego 2017),
 • Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu (ocena 0-6)
 • Wysoka średnia ocen semestralnych/końcoworocznych z ostatniej klasyfikacji poprzedzającej rekrutację (ocena 0-6)
 • Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego/ocena z języka angielskiego (ocena 0-6)
 • Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna/wysoka ocena z zachowania (ocena 0-6)
 • Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy (ocena 0-6)
 • Udział w reprezentowaniu szkoły w konkursach i olimpiadach/zawodach (ocena 0-6)
 • Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami (ocena 0-6)

Razem 42 punkty do zdobycia

 

Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzony jest ranking, wg którego najlepszy kandydat  zostanie zakwalifikowany  do wyjazdu.

Prosimy o składanie dokumentów elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com .

Wzór CV w jęz. angielskim można pobrać ze strony:

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

lub online:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

 

Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest zgoda rodziców, udział w przygotowaniu kulturowo-językowo-pedagogicznym oraz posiadanie 2 dokumentów tożsamości (dowód osobisty i paszport).

 

 

Ruda Śląska 8 lutego 2017

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.