Podziękowania

Dyrekcja, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniach, życzenia i udział w uroczystej akademii z okazji 70-lecia Szkoły władzom Miasta Ruda Śląska – Pani Prezydent Miasta Grażynie Dziedzic oraz:

Panu Wiceprezydentowi Miasta Ruda Śląska Michałowi Pierończykowi,

Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Ruda Śląska Kazimierzowi Myszurowi,

Pani Aleksandrze Dyla – Przedstawicielce Kuratorium Oświaty,

Pani Agnieszce Płaszczyk – Przewodniczącej Komisji Kultury Rady Miasta,

Pani Grażynie Jaszczyk – zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty;

Panu Piotrowi Duszy – Dyrektorowi ds. pracy Kopalni “Pokój”;

Dyrektorom Szkół z Rudy Śląskiej:

– Pani Bożenie Gil;

– Pani Iwonie Kani;

– Pani Grażynie Kukiełka;

– Pani Lidii Sładkowskiej;

– Pani Annie Witkowskiej;

– Panu Janowi Lomanii;

– Panu Mirosławowi Krause;

– Panu Rafałowi Otrębie;

– Panu Aleksandrowi Porębskiemu;

– Panu Robertowi Ślusarskiemu;

Panu Mirosławowi Surmie – Przedstawicielowi Związku Nauczycielstwa Polskiego;

Pani Teresie Chudziak – Prezes Uniwersytetu III Wieku;

Panu Cyrylowi Twardochowi – kierownikowi Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej;

Pani Danucie Balcer;

Byłym Dyrektorom Naszej Szkoły:

– Pani Małgorzacie Gajewskiej;

– Panu Janowi Kortyce;

oraz wszystkim byłym Pracownikom, Absolwentom i Gościom Naszej Szkoły.

Szczególne PODZIĘKOWANIA kierujemy do Patrona medialnego uroczystości Pana Prezesa TV Sfera Arkadiusza Grzywaczewskiego i Pana Dyrektora Mirosława Krauze z Państwowej Szkoły Muzycznej w Rudzie Śląskiej, który wraz z wspaniałym zespołem Szkoły Muzycznej uświetnił uroczystość znakomitym koncertem muzycznym!

Dziękujemy!

shareasimage

Leave a Reply

Your email address will not be published.