Remont w Tołstoju

Od 01 września 2016 roku rozpoczęły się prace, które obejmą m.in.:

wymianę i ocieplenie stropodachu wraz z remontem kominów i rynien oraz okapów;
wymianę instalacji centralnego ogrzewania;
rozbiórkę starego wejścia głównego do szkoły od strony południowej;
budowę nowego wejścia głównego od strony zachodniej;
wymianę wszystkich drzwi wejściowych do szkoły;
prace termomodernizacyjne elewacji połączone z malowaniem ;
wykonanie ocieplenia fundamentów i opaski wokół budynku.

s6306257 s6306258 s6306259 s6306260 s6306261 s6306262 s6306263 s6306264 s6306265 s6306266 s6306267 s6306268 s6306269 s6306270 s6306271 s6306272 s6306273 s6306274 s6306275 s6306276 s6306277 s6306280 s6306281 s6306283

Leave a Reply

Your email address will not be published.