TERMINY REKRUTACJI 2018

 TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 prowadzona będzie w formie elektronicznej.

Termin Informacja
od 18 maja 2018
do 18 czerwca 2018
godz. 15:00
Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu podanie na stronie slaskie.edu.com.pl. To zadanie najczęściej wykonuje się w Twoim gimnazjum
Sporządź wydruk podania, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom.
Oddaj podpisane przez Ciebie i Rodziców podanie wraz z załącznikami do naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia.
od 22 do 26 czerwca 2018 Zanosisz do naszej szkoły:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia lub oryginał),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów i olimpiad.
od 6 lipca 2018 Na stronie slaskie.edu.com.pl lub w naszej szkole możesz sprawdzić, do jakiej szkoły zostałeś zakwalifikowany.
od 6 do 12 lipca 2018 godz. 15:00 Dostarcz oryginały dokumentów do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany (jeśli nie złożyłeś ich wcześniej).
13 lipca 2018 Szkoła ogłasza listę uczniów przyjętych a jednocześnie informuje o miejscach wolnych na danych kierunkach.
od 13 lipca do 31 sierpnia 2018 Możesz złożyć oryginały dokumentów do szkół gdzie są jeszcze wolne miejsca. Lista wolnych miejsc dostępna jest w systemie na stronie slaskie.edu.com.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.