VIVAT ACADEMIA!

VIVAT ACADEMIA!
To cykl spotkań z rektorami Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z okazji 90-lecia istnienia uczelni. 23 Stycznia 2019r. uczniowie klas kierunku realizator nagrań i nagłośnień mieli zaszczyt wykonać rejestracę koncertu oraz rozmowy z prof. Julianem Gembalskim. Praktyczne wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas zajęć w szkolnym studiu nagrań zaowocowało rejestracją wykonania utworów G. F. Haendla, W. A. Mozarta, J. Brahmsa, J. Gembalskiego. Współpraca z artystami i reagowanie na trudności techniczne to kolejne doświadczenia zdobyte przez uczniów podczas nagrania koncertu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.