XXIV edycja konkursu wiedzy o Rudzie Śląskiej „Ruda Śląska – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”

Z wielką radością informujemy, że dn. 15 kwietnia 2016 roku w Muzeum Miejskim im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej, odbyły się półfinały konkursu “Ruda Śląska – Moje Miasto”w którym  Nasi reprezentanci w składzie : Marcin Olszynka, Jakub Laksa oraz Tomasz Łączak zajęli I miejsce i awansowali do finału konkursu, który odbędzie się 29.04.2016 roku.

Regulamin

XXIV edycji konkursu wiedzy o Rudzie Śląskiej „Ruda Śląska – to moje miasto,
miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”

I. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej

II. Cele Konkursu:

1. Odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa.

2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą i życiem gospodarczym i społecznym.

3. Popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych.

4. Kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o lokalnej ojczyźnie.

III. Warunki Konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów: klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pisemnego zgłoszenia szkoły na adres Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka do dnia 10 kwietnia 2016 roku. Zgłoszenia można również przesyłać drogą mailową na adres info@muzeum.rsl.pl.

3. Każda szkoła może być reprezentowana przez jedną trzyosobową drużynę.

IV. Przebieg konkursu:

1. Konkurs będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:

I – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych II – uczniowie gimnazjów
III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap: pisemne rozwiązywanie testów przez 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły. W każdej z grup wiekowych wyłonione zostaną trzy najlepsze drużyny, które przejdą do II etapu.

II etap: w ramach etapu trzeba będzie odpowiedzieć ustnie na serię pytań. Odpowiedzi będzie udzielał kapitan po konsultacji z resztą drużyny. W przypadku uzyskania przez poszczególne zespoły jednakowej ilości punktów jury zarządzi dogrywkę – do pierwszej błędnej odpowiedzi.

1

V. Literatura
Pozycje obowiązkowa dla wszystkich grup wiekowych:

 1. Opracowanie zbiorowe pod red. Jerzego Horwata: W pana Dworakowym rudzkim kalejdoskopie historycznym, Ruda Śląska 1994.Dla uczniów szkół podstawowych tylko rozdziały:- Dzieje Rudy do połowy XIX wieku (s. 30 – 38)
  – Studia i materiały z dziejów Nowego Bytomia (s. 39 – 42)
  – Orzegów, Godula, Chebzie…. (s. 57 – 76)
  – Kochłowice (1312 – 1950) (s. 77 – 80)
  – Halemba (1394 – 1950) (s. 81 – 83)
  – Kłodnica (s. 83)
  – Stara Kuźnia (s. 85)
  – Bielszowice (s. 87 – 92)
  – Bykowina (s. 94 – 95) bez kalendarium
  – Ruda Śląska w czasach okupacji (1939–1945) (s. 107 – 110)
  – Karol Godula pionier przemysłu cynkowego na Górnym Śląsku (s. 115 – 118)

  Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – całość opracowania.

 2. Aktualny plan Rudy Śląskiej
 3. J. Gluch, Moja Ruda, Ruda Śląska 2002.
 4. A. Kubajak: Ruda Śląska przyroda miasta, Krzeszowice 2002.
 5. I. Mateoszkowie: Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska 2003.
 6. M. Martela, Ruda Śląska moje miasto, Ruda Śląska 2002.
 7. Praca zbiorowa, Sztuka Sakralna Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2005.
 8. Praca zbiorowa, Osoby godne przypomnienia, Ruda Śląska 2007.
 9. Praca zbiorowa, Karol Godula w 160. w rocznicę śmierci, Ruda Śląska 2012.
 10. Praca zbiorowa, Materiały do dziejów Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2007.
 11. A. Ratka, Ruda Śląska 1295-1995, Ruda Śląska 1995.
 12. P. Greiner, A. Złoty, Ruda Śląska w dawnej kartografii, Katowice 2006.
 13. D. Świtała-Trybek, J.Świtała-Mastalerz: Czarne anioły, tajemnicze lwy, magiczny kamień … Podania ludowe z Rudy Śląskiej. Ruda Śląska 2005.
 14. Rudzki Rocznik Muzealny:

2

– Rudzki Rocznik Muzealny 1999, od s. 62 do s. 70.
– Rudzki Rocznik Muzealny 2001, od, s. 7 do s. 59.
– Rudzki Rocznik Muzealny 2002,od s. 7 do s. 14, od s. 79 do s 96, s.109 do s.122, – Rudzki Rocznik Muzealny 2004, od s.7 do s.39
– Rudzki Rocznik Muzealny 2005,
– Rudzki Rocznik Muzealny 2006, od s. 62 do s. 70
– Rudzki Rocznik Muzealny 2007, od s. 91 do s. 106
– Rudzki Rocznik Muzealny 2008, od s. 7 do s. 15
– Rudzki Rocznik Muzealny 2009-2012

15. Strona internetowa: www.rudaslaska.pl
16. Wiedza uzyskana w czasie realizacji ścieżki regionalnej Dziedzictwo kulturowe –

wiedza o regionie.

Uczniowie wszystkich grup wiekowych winni zwrócić szczególną uwagę na ikonografię Rudy Śląskiej i postaci z miastem związanych, zawartą w pozycjach obowiązkowych dla swojej grupy wiekowej.

Uwaga! Zapraszamy nauczycieli do tworzenia bazy pytań. Prosimy o nadsyłanie ich mailowo na adres info@muzeum.rsl.pl do dnia 31 marca 2016 roku.

VI. Terminy:
– składanie zgłoszeń do dnia 10 kwietnia 2016 roku. I etap:

uczniowie szkół podstawowych: uczniowie gimnazjów:
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

II etap:

uczniowie szkół podstawowych: uczniowie gimnazjów:
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

Finał – wręczenie nagród:

15.04. 2016 r., godzina 9oo 15.04. 2016 r., godzina 10oo

15.04. 2016 r., godzina 11oo

29.04. 2016 r., godzina 9oo 29.04. 2016 r., godzina 10oo

29.04. 2016 r., godzina 11oo 29.04. 2016 r., godzina 12oo

Konkurs odbędzie się w siedzibie Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Wolności 26.

Leave a Reply

Your email address will not be published.